Karate klub Mars

 

 

 

Broj Datum Mjesto Naziv natjecanja Uzrast Kateg. Mjesto Ime i prezime
2001. godina
1. 16.05. Zagreb Prvenstvo osnovnih škola 5.-6. razred -44 2. Luka Skular
2. 25.05. Zagreb Prvenstvo osnovnih škola 5.-6. razred kata 3.

Ivan Bukovac

Luka Skular

Tibor Ibrišimović

3. 25.05. Zagreb Prvenstvo osnovnih škola 3.-4. razred kata 3.

Tania Solaković

Antonia Mlinarić

Lori Kovačević

4. 03.06. Zagreb CROATIA CUP učenici kata 3.

Denis Solaković

Luka Skular

Ivan Bukovac

5. 10.11. Zagreb Prvenstvo Zagreba učenice kata 3. Tania Solaković

2002. godina

1.

10.03.

Zagreb

Prvenstvo osnovnih škola

5.-6. razred

kata

3.

Denis Solaković

Petar Kajzer

Lovro Foretić

2.

10.03.

Zagreb

Prvenstvo osnovnih škola

5.-6. razred

-40

3.

Denis Solaković

3.

10.03.

Zagreb

Prvenstvo osnovnih škola

5.-6. razred

-50

1.

Antonia Mlinarić

4.

30.03.

Zagreb

3. Karate memorijal

učenice

kumite

2.

Tania Solaković

Ana-Marija Rajič

5.

13.04.

Opatija

OPATIJA CUP 2002

mlađi učenici

-45

3.

Denis Solaković

6.

13.04.

Opatija

OPATIJA CUP 2002

mlađe učenice

-40

1.

Antonia Mlinarić

7.

12.05.

Zagreb

Prvenstvo osnovnih škola

5.-6. razred

-40

3.

Petar Kajzer

8.

12.05.

Zagreb

Prvenstvo osnovnih škola

5.-6. razred

-40

1.

Denis Solaković

9.

12.05.

Zagreb

Prvenstvo osnovnih škola

5.-6. razred

-50

1.

Antonia Mlinarić

10.

12.05.

Zagreb

Prvenstvo osnovnih škola

5.-6. razred

kata

3.

Denis Slaković

Petar Kajzer

Domagoj Vrban

11.

26.05.

Zagreb

CROATIA CUP

cicibani

kata

3.

Josip Uglešić

Tomislav Čonkaš

Lovro Bartolić

12.

26.05.

Zagreb

CROATIA CUP

učenice

kata

3.

Tania Solaković

Antonia Mlinarić

Ivana Matić

13.

26.05.

Zagreb

CROATIA CUP

mlađe učenice

-40

3.

Antonia Mlinarić

14.

26.05.

Zagreb

CROATIA CUP

mlađi učenici

-40

3.

Denis Solaković

15.

13.10.

Zagreb

Prvenstvo Zagreba

mlađe učenice

kata

3.

Tania Solaković

Antonia Mlinarić

Tihana Lucić

16.

13.10.

Zagreb

Prvenstvo Zagreba

učenice

kata

3.

Tania Solaković

17.

13.10.

Zagreb

Prvenstvo Zagreba

učenice

kata

3

Tania Solaković

Antonia Mlinarić

Ana Marija Rajič

18.

03.11.

Samobor

CROATIA OPEN

cicibani

kata

3.

Lovro Bartolić

Tomislav Čonkaš

Mohamed Kaoudahhan

19.

03.11.

Samobor

CROATIA OPEN

mlađe učenice

kata

3.

Tania Solaković

Ana Marija Rajič

Tihana Lucić

20.

03.11.

Samobor

CROATIA OPEN

učenice

kata

3.

Tania Solaković

Ana Marija Rajič

Tihana Lucić

21.

16.11.

Daruvar

Prvenstvo Hrvatske

mlađe učenice

kata

3.

Tania Solaković

Ana Marija Rajič

Tihana Lucić

22.

21.12.

Zagreb

Božićni kup

učenici

kata

3

Lovro Bartolić

Tomislav Čonkaš

Mohamed Kaoudahhan

23.

21.12.

Zagreb

Božićni kup

mlađe učenice

kata

3.

Tania Solaković

Ana Marija Rajič

Tihana Lucić

24.

21.12.

Zagreb

Božićni kup

učenice

kata

3.

Tania Solaković

Ana Marija Rajič

Tihana Lucić

25.

21.12.

Zagreb

Božićni kup

mlađe učenice

-40

3.

Ana Marija Rajič

2003. godina

1.

30.03.

Zagreb

4. Karate memorijal

učenice

kate

3.

Tania Solaković

2.

18.05.

Zagreb

Prvenstvo Zagreba

učenice

-45

3.

Antonia Mlinarić

3.

18.05.

Zagreb

Prvenstvo Zagreba

učenici

-52

3.

Denis Solaković

4.

15.06. Zagreb Prvenstvo Zagreba za o. š. 3.-4. razred kata 2. Tomislav Čonkaš

5.

15.06. Zagreb Prvenstvo Zagreba za o. š. 3.-4. razred kata 3. Lovro Bartolić

6.

15.06. Zagreb Prvenstvo Zagreba za o. š. 5.-6. razred kata 3. Tania Solaković

7.

15.06. Zagreb Prvenstvo Zagreba za o. š. 5.-6. razred  -35 1. Tania Solaković

8.

15.06. Zagreb Prvenstvo Zagreba za o. š. 5.-6. razred  +50 3. Denis Solaković
9. 05.10. Zagreb Otvoreno prvenstvo Zagreba mlađe učenice kata 3.

Tania Solaković

Ana Marija Rajič

Tihana Lucić

10. 05.10. Zagreb Otvoreno prvenstvo Zagreba učenice kata 3.

Tania Solaković

Ana Marija Rajič

Tihana Lucić

11. 05.10. Zagreb Otvoreno prvenstvo Zagreba učenici kata 3.

Denis Solaković

Lovro Bartolić

Mohamed Kaoudahhan

12. 12.10. Samobor CROOPEN 2003. mlađe učenice kata 2.

Tania Solaković

Ana Marija Rajič

Tihana Lucić

13. 12.10. Samobor CROOPEN 2003. učenici -57 3. Denis Solaković
14. 19.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba mlađe učenice kata 3. Ana Marija Rajič
15. 19.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba mlađe učenice kata 2.

Tania Solaković

Ana Marija Rajič

Tihana Lucić

16. 19.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba učenici kata 3.

Denis Solaković

Lovro Bartolić

Mohamed Kaoudahhan

17. 20.12. Zagreb Božićni kup mlađe učenice kata 2.

Tihana Lucić

Ina Majić

Ana Marija Hodak

18. 20.12. Zagreb Božićni kup učenice kata 2.

Ana Marija Rajič

Tihana Lucić

Ina Majić

19. 20.12. Zagreb Božićni kup učenici kata 3.

Denis Solaković

Lovro Bartolić

Mohamed Kaoudahhan

2004. godina

1. 25.01. Samobor Grand Prix Croatia cicibani kata 2.

Augustin Bartolić

Omar Kaoudahhan

Filip Šuste

2. 25.01. Samobor Grand Prix Croatia cicibanke kata 2.

Ina Majić

Ana Marija Hodak

3. 25.01. Samobor Grand Prix Croatia mlađi učenici kata 3.

Lovro Bartolić

Tomislav Čonkaš

Augustin Bartolić

4. 25.01. Samobor Grand Prix Croatia mlađe učenice kata 3.

Ana Marija Rajič

Tihana Lucić

Ina Majić

5. 25.01. Samobor Grand Prix Croatia učenice -45 2. Tania Solaković
6. 21.02. Zagreb Zagreb karate open mlađe učenice +42 1. Ana Marija Rajič
7. 21.02. Zagreb Zagreb karate open učenice -45 3. Tania Solaković
8. 21.02. Zagreb Zagreb karate open učenici -57 3. Denis Solaković
9. 25.04. Zagreb 5. Karate memorijal učenice kata 1. Ana Marija Rajič
10. 25.04. Zagreb 5. Karate memorijal učenice kata 2. Tania Solaković
11. 25.04. Zagreb 5. Karate memorijal mlađe kadetkinje kata 3. Ana Marija Rajič
12. 25.04. Zagreb 5. Karate memorijal mlađe kadetkinje kata 3. Tania Solaković
13. 25.04. Zagreb 5. Karate memorijal učenici -41 2. Deny Vimpovšek
14. 25.04. Zagreb 5. Karate memorijal učenice -45 3. Tania Solaković
15. 25.04. Zagreb 5. Karate memorijal učenice -55 3. Ana Marija Rajič
16. 28.11. Zagreb Prvenstvo Zagreba mlađe kadetkinje kata 3. Tania Solaković
17. 12.12. Zagreb Prvenstvo Zagreba učenici -41 3. Deny Vimpovšek
18. 18.12. Zagreb Božićni kup cicibanke kata 3. Ina Majić
2005. godina
1. 02.10. Zagreb Otvoreno prvenstvo Zagreba cicibanke kata 3.

Ina Majić

Dobrila Šunde

Adriana Dea Žubi

2. 02.10. Zagreb Otvoreno prvenstvo Zagreba mlađi kadeti -48 2. Deny Vimpovšek
3. 02.10. Zagreb Otvoreno prvenstvo Zagreba kadetkinje kata 2. Tania Solaković
4. 16.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba mlađi kadeti -48 2. Deny Vimpovšek
5. 23.10. Samobor CROOPEN cicibanke kata 2.

Ina Majić

Dobrila Šunde

Adriana Dea Žubi

6. 06.11. Zagreb Prvenstvo Zagreba cicibanke kata 2. Ina Majić
7. 06.11. Zagreb Prvenstvo Zagreba cicibanke kata 1.

Ina Majić

Adriana Dea Žubi

Tihana Tokić

8. 06.11. Zagreb Prvenstvo Zagreba mlađe učenice kata 3.

Dobrila Šunde

Ivana Leinweber

Silvia Kovačević

9. 06.11. Zagreb Prvenstvo Zagreba kadetkinje kata 3. Tania Solaković
10. 27.11. Zagreb Prvenstvo osnovnih škola 7.-8. razred kata 2. Tania Solaković
11. 11.12. Zagreb Prvenstvo osnovnih škola 5.-6. razred -48 3. Omar Kaoudahhan
12. 11.12. Zagreb Prvenstvo osnovnih škola 7.-8. razred -48 2. Deny Vimpovšek
2006. godina
1. 03.06. Zagreb Liga osnovnih škola 2. razred B liga kata 2. Lucija Sili
2. 03.06. Zagreb Liga osnovnih škola 3. razred A liga kata 3. Ina Majić
3. 03.06. Zagreb Liga osnovnih škola 8. razred A liga kata 3. Tania Solaković
4. 17.09. Zagreb CROOPEN cicibanke kata 3.

Ina Majić

Lucija Sili

Tihana Tokić

5. 17.09. Zagreb CROOPEN mlađe učenice kata 3.

Ina Majić

Lucija Sili

Tihana Tokić

6. 30.09. Zagreb Otvoreno prvenstvo Zagreba cicibanke kata 3. Ina Majić
7. 30.09. Zagreb Otvoreno prvenstvo Zagreba cicibanke kata 2.

Ina Majić

Lucija Sili

Tihana Tokić

8. 30.09. Zagreb Otvoreno prvenstvo Zagreba mlađe učenice kata 1.

Ina Majić

Lucija Sili

Tihana Tokić

9. 30.09. Zagreb Otvoreno prvenstvo Zagreba kadetkinje kata 2. Tania Solaković
10. 21.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba cicibanke kata 1. Lucija Sili
11. 21.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba cicibanke kata 2. Ina Majić
12. 21.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba cicibanke kata 3.

Ina Majić

Lucija Sili

Tihana Tokić

13. 21.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba mlađe učenice kata 3.

Ina Majić

Lucija Sili

Tihana Tokić

14. 21.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba kadetkinje kata 2. Tania Solaković
15. 12.11. Ivanić Grad Prvenstvo Hrvatske cicibanke kata 2.

Ina Majić

Lucija Sili

Tihana Tokić

16. 23.12. Zagreb Božićni kup cicibanke kata 3. Ina Majić
17. 23.12. Zagreb Božićni kup mlađe učenice kata 3.

Ina Majić

Lucija Sili

Tihana Tokić

18. 23.12. Zagreb Božićni kup učenice kata 1.

Ina Majić

Lucija Sili

Tihana Tokić

2007. godina
1. 13.05. Zagreb Liga osnovnih škola 2. razred B liga kata 2. Nikola Trogrlić
2. 02.06. Zagreb Liga osnovnih škola 3. razred A liga kata 2. Lucija Sili
3. 09.06. Zagreb Prvenstvo osnovnih škola 3. razred kata 3. Lucija Sili
4. 09.06. Zagreb Prvenstvo osnovnih škola 4. razred kata 3. Ina Majić
5. 09.06. Zagreb Prvenstvo srednjih škola 1. razred kata 3. Tania Solaković
6. 23.09. Zagreb CRO OPEN cicibani kata 3.

Karlo Ljubek

Nikola Trogrlić

Bruno Ljubek

7. 23.09. Zagreb CRO OPEN mlađe učenice kata 3.

Lucija Sili

Lucija Sekula

Eva Smiljanić

8. 23.09. Zagreb CRO OPEN mlađe kadetkinje kata 3.

Tania Solaković

Eleonora Šćitaroci

Ina Majić

9. 21.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba cicibani kata 3.

Karlo Ljubek

Nikola Trogrlić

Jakov Jerman

10. 21.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba mlađe učenice kata 1. Lucija Sili
11. 21.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba mlađe učenice kata 2. Ina Majić
12. 21.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba učenice kata 2.

Ina Majić

Lucija Sili

Dobrila Šunde

13. 21.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba učenice kata 3. Lucija Sili
14. 21.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba mlađe kadetkinje kata 2. Tania Solaković
15. 21.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba kadetkinje kata 1. Tania Solaković
16. 21.10. Zagreb Prvenstvo Zagreba seniori kata 3. Željko Puzjak
17. 27.10. Zagreb ZAGREB KARATE FEST učenice kata 2.

Ina Majić

Dobrila Šunde

Lucija Sili

18. 27.10. Zagreb ZAGREB KARATE FEST kadetkinje kata 3. Tania Solaković
19. 27.10. Zagreb ZAGREB KARATE FEST juniorke kata 2. Tania Solaković
20. 27.10. Zagreb ZAGREB KARATE FEST seniori kata 3. Željko Puzjak
2008. godina
1. 24.02. Zagreb Prvenstvo Zagreba seniori kata 3.

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

Deny Vimpovšek

2. 12.04. Zagreb 9. Karate memorijal mlađe učenice kata 3.

Lucija Sili

Ana Stjepanović

Nadja Hadžimuratagić

3. 12.04 Zagreb 9. Karate memorijal mlađe kadetkinje kata 3.

Ina Majić

Lucija Sili

Ivona Dabo

4. 18.05. Zagreb Prvenstvo osnovnih škola 2. razred kata 2. Karlo Ljubek
5. 18.05. Zagreb Prvenstvo osnovnih škola 4. razred kata 1. Lucija Sili
6. 18.05. Zagreb Prvenstvo srednjih škola 1. i 2. razred kata 2. Tania Solaković
7. 01.06. Zagreb Liga osnovnih škola 2. razred A liga kata 3. Karlo Ljubek
8. 28.09. Zagreb Prvenstvo Zagreba mlađi učenici kata 2. Karlo Ljubek
9. 28.09. Zagreb Prvenstvo Zagreba učenice kata 1. Lucija Sili
10. 28.09. Zagreb Prvenstvo Zagreba mlađe kadetkinje kata 1. Lucija Sili
11. 28.09. Zagreb Prvenstvo Zagreba kadetkinje kata 3. Lucija Sekula
12. 28.09. Zagreb Prvenstvo Zagreba juniori kata 3. Tomislav Kraljev
13. 28.09. Zagreb Prvenstvo Zagreba juniorke kata 2. Antonia Mlinarić
14. 04.10. Zagreb Karate Fest mlađi učenici kata 2. Karlo Ljubek
15. 04.10. Zagreb Karate Fest juniori kata 2. Tomislav Kraljev
16. 04.10. Zagreb Karate Fest seniorke kata 1. Antonia Mlinarić
17. 04.10. Zagreb Karate Fest seniori kata 2.

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

Tomislav Kraljev

18. 04.10. Zagreb Karate Fest juniorke - 59 2. Antonia Mlinarić
19. 09.11. Zagreb Prvenstvo Zagreba juniorke - 59 3. Antonia Mlinarić
20. 20.12. Zagreb Božićni kup učenice kata 3.

Lucija Sili

Magdalena Jurič

Andrea Perić

21. 20.11. Zagreb Božićni kup učenici kata 2.

Filip Sosa

Zdravko Grgić

Karlo Ljubek

2009. godina
1. 22.02. Zagreb Prvenstvo Zagreba +16 y.o. kata 2.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

2. 22.02. Zagreb Prvenstvo Zagreba +16 y.o. kata 3. Jadranko Jurjević
3. 05.04. Zagreb Prvenstvo Zagreba učenici kata 3. Nikola Trogrlić
4. 05.04. Zagreb Prvenstvo Zagreba kadetkinje kata 3. Lucija Sekula
5. 05.04. Zagreb Prvenstvo Zagreba juniori kata 2. Tomislav Kraljev
6. 18.04. Nedelišće CRO CUP +18 y.o. kata 1. Jadranko Jurjević
7. 18.04. Nedelišće CRO CUP +18 y.o. kata 1.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

8. 16.05. Osijek OSIJEK OPEN +16 y.o. kata 1.

Jadranko Jurjević

Željko Puzjak

Tomislav Kraljev

9. 17.10. Zagreb KARATE FEST +16 y.o. kata 2.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

10. 17.10. Zagreb KARATE FEST +16 y.o. kata 3. Jadranko Jurjević
11. 17.10. Zagreb KARATE FEST juniori kata 3. Tomislav Kraljev
12. 21.11. Osijek KUP OSIJEKA +16 y.o. kata 2.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

13. 28.11. Ljubljana LJUBLJANA OPEN +16 y.o. kata 2.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

14. 28.11. Ljubljana LJUBLJANA OPEN + 40 y. o. kata 2. Jadranko Jurjević
15. 19.12. Trbovlje TRBOVLJE 2009 + 35 y. o. kata 3. Jadranko Jurjević

2010. godina

1. 31.01. Prag Prague Open + 40 y. o. kata 3. Jadranko Jurjević
2. 31.01. Prag Prague Open + 35 y. o. kata 2.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

3. 14.02. Zagreb Prvenstvo Zagreba +16 y.o. kata 1.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

4. 21.03. Nedelišće CRO CUP +18 y.o. kata 1. Jadranko Jurjević
5. 21.03. Nedelišće CRO CUP +18 y.o. kata 1.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

6. 08.05. Osijek OSIJEK OPEN +18 y.o. kata 2. Jadranko Jurjević
7. 08.05. Osijek OSIJEK OPEN +18 y.o. kata 2.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

8. 15.05. Postojna POSTOJNA OPEN + 35 y. o. kata 1. Jadranko Jurjević
9. 15.05. Postojna POSTOJNA OPEN +16 y. o. kata 3.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

10. 13.06. Dubrovnik DUBROVNIK OPEN +18 y.o. kata 1. Jadranko Jurjević
11. 13.06. Dubrovnik DUBROVNIK OPEN +18 y.o. kata 2. Željko Puzjak
12. 13.06. Dubrovnik DUBROVNIK OPEN +18 y.o. kata 3. Žarko Šenjug
13. 13.06. Dubrovnik DUBROVNIK OPEN +18 y.o. kata 1.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

14. 11.09. Rijeka CROATIA OPEN 2010 +18 y.o. kata 3.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

15. 18.09. Kranj SLOVENIA OPEN 2010 +16 y.o. kata 2.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

16. 02.10. Zagreb KARATE FEST +16 y.o. kata 3.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

17. 16.10. Ústi nad Labem Grand Prix Northbohemia +16 y.o. kata 1.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

18. 16.10. Ústi nad Labem Grand Prix Northbohemia +40 y.o. kata 3. Jadranko Jurjević
19. 16.10. Ústi nad Labem Grand Prix Northbohemia +40 y.o. kata 2. Željko Puzjak
20. 30.10. Beč OPEN VIENNA +16 y.o. kata 3.

Jadranko Jurjević

Žarko Šenjug

Željko Puzjak

21. 30.10. Beč OPEN VIENNA +35 y.o. kata 3. Jadranko Jurjević
22. 30.10. Beč OPEN VIENNA +35 y.o. kata 3. Žarko Šenjug
23. 30.10. Beč OPEN VIENNA +35 y.o. kata 2. Željko Puzjak